Built in wedge. Can be a bit difficult to get the foot in, rise the lower straps to easier get in. They’ll give in.

Dold kilklack. Kan vara svåra att komma i första gånger, lirka och lyft spännena för att lättare komma i. Dem ger sig och blir lättare och lättare att få på.